Web sa práve napĺňa produktami.

Android aplikácia pre SECOLink


Farby zobrazené na obrázku sa môžu líšiť od skutočnej farby.
Program na ovládanie ústredne SECOLink pomocou Android smartfónu
Výrobca: KODINIS RAKTAS
Značka: ----
Popis:

SECOLink pre Android           

SECOLINK aplikácia pre Android smartfóny umožňuje koncovému užívateľovi monitorovať a ovládať jeho zabezpečovací systém. Aplikácia spolupracuje iba so SECOLink ústredňami vybavené GSM/GPRS komunikátorom GSV6. Pre stiahnutie navštívte Google Play obchod
https://play.google.com/store/apps/details?id=secolink.manager&hl=sk


Možnosti programu

Pridávanie/úprava/vymazanie objektu, výber jazyku, stiahnutie systémových údajov

Zapínanie/vypínanie (arm/disarm) objektu

 arm-disarm

Premostenie (bypass) zón

Stiahnutie stavu ústredne, prezeranie pamäte udalostí, ovládanie výstupov

Udalosti v pamäti ústredne

Hlásenie alarmu

 

 

 

 

 

 


meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2023